De SULP McView meetapparaat is een systeem voor het meten van de hoevelheid schadelijke dampen en stofdeeltjes vrijgekomen uit o.a. vluchtige organische stoffen (VOS). Het kan de gemeten concentraties weergeven, registreren en zonodig exern een alarm activeren. De basis rust op een solid-state sensor die diverse vluchtige organische stoffen en vaste stofdeeltjes kan meten. Het voordeel van deze sensor is de langere levensduur dit t.o.v. andere meetprincipes.

De meetgegevens zijn af te lezen via een display dit in mg/m³. Middels een 24 volts uitsturing kunnen deze waarden worden gebruikt voor bijvoorbeeld het aansturen van een frequentieregelaar. Dit geeft bijvoorbeeld bij een ruimtelijk afzuigsysteem voor lasrook een aanzienlijke energie besparing, dit tot wel 25% Het apparaat bevat 2 relais welke een extern signaal, bijvoorbeeld in een alarm situatie, kunnen aansturen (akoestisch en de monitor). Deze relais kunnen handmatig worden ingesteld in het menu. Verschillende toepassingen zijn dan mogelijk. Bijvoorbeeld, een relais meet de stof of damp concentraie en geeft alarm, het tweede relais stuurt de afzuiginstallatie aan. Ook hiermee kan het onnodig afzuigen worden
voorkomen en wordt energie bespaard.

Naast de weergave voor control en alarmering is het mogelijk om met behulp van een optioneel softwarepaket, de gegevens op te slaan in een database. Hierin is het volledige verloop van de metingen is terug te zien. Vanuit de verzamelde gegevens kunnen de te hoge concentraties in kaart gebracht worden.
De uitbreiding software biedt verschillende instelmogelijkheden (real-time-meting, controle via een PC, enz.) en analyse mogelijkheden.

De sensor is voorzien van openingen voor het meten van de luchtstroom. Elke sensor heeft zijn eigen circulatiesysteem.

Technische specificaties van de MacView

Material behuizing: RVS
Gewicht: 1095 gram
Afmetingen: 61x116x189 mm
Lengte probe: 192 mm
Opwarmtijd: 180 sec.
Signalering / Alarmering: ppm in hysterese instellbaar per relais
Weergave: d.m.v. verlicht display mit 2 regels x 16 karakters
Bevestiging alarm: d.m.v. drukknop reset
Communicatie met PC: RS232
Uitgangen: 2 Relaisuitgangen
Afdichtingsgraad uitlezing: IP65
Nauwkeurigheid probe: +/- 1%
Korte termijnstabiliteit probe: +/- 3%
Lange termijnstabiliteit probe: > 1 jaar probe +/- 5%
Keuring: CE

Overige – zijn vervaardigt uit hoogwaardig RVS
– hoge gevoeligheid en snelle reactietijd van alle  deleltjes in lucht
– helder display met back-light
– snelheid van de microcontroller tot 20 MHz
– optioneel software voor de PC
– kalibratie cetificaat bijgesloten

– De sensor kann eenvoudig gemonteerd worden tegen een muur of in een ventilatiesysteeem.

0